Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o odrzuceniu spadku

Ogłoszenia o odrzuceniu spadku

Dodano: 2015-11-23 07:54:17             Zmodyfikowano: 2018-03-05 08:34:42
Rejestr zmian
 Sygn. akt I Ns 404/16                                  Data 2 marca 2018r.
                                              OGŁOSZENIE
                   Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Bartosza Skibińskiego  z udziałem Sylwii Lutz-Maciąg oświadczenie o odrzuceniu spadku zawiadamia, że Bartosz Skibiński przed notariuszem Barbarą Winiarską, Kancelaria Notarialna w Brzegu  złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Czesławie Łabudzińskim, zmarłym dnia 26.11.2012 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym
 w Brzegu
 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                     Na zarządzenie Sędziego
                                                                                    starszy sekretarz sądowy Anna Przybyła
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
            JOANNIE TERESIE ANDRUCHÓW
N 229/17                                                             Brzeg, dnia 19.06.2017 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 08.06.2017 r. w sprawie o sygn. N 229/16 na skutek zawiadomienia notariusza Danuty Klukacz prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Joannie Teresie Andruchów (Rep. A nr 500/2017) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia Jagodę Marikę Zawada jako spadkobiercę Joanny Teresy Andruchów, zmarłej dnia 09.12.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu, że w dniu 05.06.2017 r. przed notariuszem Danutą Klukacz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  500/2017, Henryk Kazimierz Andruchów złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Joannie Teresie Andruchów, córce Witolda i Teresy, zamarłej dnia 09.12.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu.
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ZYGMUNCIE JANIE POLAŃSKIM  
N 142/17                                                                                           Brzeg, dnia 19.04.2017 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 06.04.2017 r. w sprawie o sygn. I N 142/17 na skutek zawiadomienia notariusza Izabeli Pryjda prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Janie Polańskim (Rep. A nr 767/2017) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia Bożenę Polańską jako spadkobiercę Zygmunta Jana Polańskiego, zmarłego dnia 15.02.2017 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 29.03.2017 r. przed notariuszem Izabelą Pryjda prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  767/2017, Ewelina Działak, Remigiusz Polański i Adriana Polańska złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Janie Polańskim, synu Jana i Stefanii, zamarłego dnia 15.02.2017 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu.
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
Data 29 marca 2017                                                      Sygn. akt I N 16/17
 Z A W I A D O M I E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia Remigiusza Matosa i Magdalenę Matos, iż 
Jarosław Malinowski w imieniu i na rzecz swojej małoletniej córki Pauliny Malinowskiej,
Justyna Dzierżanowska w imieniu i na rzecz swojego małoletniego syna Sebastiana Dzierżanowskiego, Joanna Owczarek w imieniu i na rzecz swojej małoletniej córki Nikoli Owczarek
w dniu 09.01.2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Brzegu  przed zastępcą notarialnym Piotrem Głogiewiczem odrzucili spadek po Barbarze Wojtkowskiej zmarłej dnia 21.10.2015 roku w Brzegu.
 
 
 
Data 29 marca 2017                                                                                      Sygn. akt I N 36/17
 
Z A W I A D O M I E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż  Sebastian Gębczyński w dniu 24.01.2017 r.  przed notariuszem Krzysztofem Miką w Kancelarii Notarialnej w Bielsku Białej odrzucił spadek po Stanisławie Gębczyńskiej zmarłej dnia 04.10.2009 r. w Ziębicach ostatnio stale zamieszkałej w Pisarzowicach.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
BOŻENIE PYREK
I N 20/17                                                                                           Brzeg, dnia 03.02.2017 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 24.01.2017 r. w sprawie o sygn. I N 20/17 na skutek zawiadomienia notariusza Bożeny Łagoda prowadzącej Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Bożenie Pyrek (Rep. A nr 118/2017) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia wszystkich spadkobierców Bożeny Pyrek, zmarłej dnia 04.05.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu, że w dniu 11.01.2017 r. przed notariuszem Bożeną Łagoda prowadzącą Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu, Rep. A nr  118/2017, Marcin Sapiegin i Marta Sapiegin imieniem mał. Mai Sapiegin złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku Bożenie Pyrek, synu Stefana i Józefy, zmarłej dnia 04.05.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
MAŁGORZACIE CICHOR
I N 43/17                                           Brzeg, dnia 15.02.2017 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 13.02.2017 r. w sprawie o sygn. I N 43/17 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Małgorzacie Cichor (Rep. A nr 342/2017) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia małoletnią Wiktorię Karlikowską i małoletnią Małgorzatę Karlikowską do rąk przedst. ust. Magdaleny Karlikowskiej, Krzysztofa Gucał oraz małoletnią Maję Pardela do rąk przedst.. ust. Aleksandry Pardela jako spadkobierców Małgorzaty Cichor, zmarłej dnia 07.09.2010 r. w Starych Siołkowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu, że w dniu 07.02.2017 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  342/2017, Jacek Malinowski imieniem małoletniego Konrada Malinowskiego złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Małgorzacie Cichor, córce Stanisława i Tekli, zmarłej dnia 07.09.2010r. w Starych Siołkowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
                                                                                                       Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ZYGMUNCIE JANIE SZUDA  
I Ns 725/16                                                    Brzeg, dnia 18 stycznia 2017 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 03.10.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 3005/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Janie Szuda, synu Reinholda i Antoniny (Rep. A nr 3005/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 
zawiadamia wszystkich spadkobierców Zygmunta Jana Szudy, syna Reinholda i Antoniny, zmarłego dnia 24.04.2016 r. w Skarbimierzu - Osiedle, ostatnio stale zamieszkałym w Skarbimierzu - Osiedle, że w dniu 27.09.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  3005/2016, Jolanta Demska – Szuda, Wioleta Demska i Krzysztof Demski złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Janie Szuda.
 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 
Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ANTONIM HENRYKU SCHOLZ  
I Ns 244/16                                                                           Brzeg, dnia 18 stycznia 2017 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 244/16, po rozpoznaniu w dniu 21.04.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Igora Zabielskiego, Kancelaria Notarialna w Strzelcach Opolskich o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Antonim Scholz, synu Henryka  i Elżbiety (rep. A nr 3191/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
Jana Scholz,  Teresę Zabraniak i Reginę z domu Scholz (córkę Antoniego i Elżbiety), iż w imieniu małoletnich: Macieja Scholz, Martyny Scholz  i Tomasza Scholz przed Igorem  Zabielskim, Kancelaria Notarialna w Strzelcach Opolskich złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Antonim Scholz, synu Henryka  i Elżbiety, zmarłym dnia 29.06.2015 r. w Starych Siołkowicach, ostatnio stale zamieszkałym  w Starych Siołkowicach
 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
Na zarządzenie Referendarza Sądowego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ZOFII FRANCISZKÓW
I Ns 173/16                                                                           Brzeg, dnia 14 grudnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 173/16, po rozpoznaniu w dniu 17.03.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza  Iwony Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Zofii Franciszków, córce Wojciecha i Katarzyny  (rep. A nr 1123/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia
 Stanisława Busztę, Krzysztofa Opiołę, iż w imieniu małoletniej Zuzanny Opioły przed Iwoną Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Zofii Franciszków, córce Wojciecha i Katarzyny  (rep. A nr 1123/2016), zmarłej dnia 13.07.2012 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej  w Brzegu.
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
Na zarządzenie Referendarza Sądowego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
WIESŁAWIE CZERNIKOWSKIM  
I Ns 74/16                                                                             Brzeg, dnia 30 listopada 2016 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 23.11.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 74/16 na skutek zawiadomienia notariusza Izabeli Słowik, Kancelaria Notarialna w Olkuszu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Wiesławie Czernikowskim, synu Jana i Kazimiery (rep. A nr 6212/2015) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia Doriana Olesińskiego i Dawida Olesińskiego, iż Irena Czernikowska i Iwona Olesińska przed notariuszem Izabelą Słowik, Kancelaria Notarialna w Olkuszu złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku po Wiesławie Czernikowski, synu Jana i Kazimiery, zmarłym dnia 29.08.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
APOLONII ŁOŚ
I Ns 744/16                                                                           Brzeg, dnia 22 listopada 2016 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 10.10.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 744/16 na skutek zawiadomienia notariusza Pawła Rybaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Świebodzicach, o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Stanisławie Lenartowiczu, synu Józefa i Anastazji (Rep. A nr 4558/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Stanisława Lenartowicza, syna Józefa i Anastazji, zmarłego dnia 05.09.2016 r. w Starych Siołkowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Olszance, że w dniu 26.09.2016 r. przed notariuszem Pawłem Rybakiem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Świebodzicach, Rep. A nr  4558/2016, Emil Lenartowicz złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku Stanisławie Lenartowiczu, synu Józefa i Anastazji, zmarłym dnia 05.09.2016 r. w Starych Siołkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Olszance.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
APOLONII ŁOŚ
I Ns 832/16                                                                           Brzeg, dnia 16 listopada 2016 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 14.11.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 832/16 na skutek zawiadomienia notariusza Zofii Pękała prowadzącej Kancelarię Notarialną w Dzierżoniowie,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Apolonii Mirosławie Łoś, (Rep. A nr 5397/2016) na podstawie art. 643 k.p.c. zawiadamia wszystkich spadkobierców Apolonii Mirosławy Łoś, zmarłej dnia 26.05.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej w Kościerzycach, że w dniu 31.10.2016 r. przed notariuszem Zofią Pękałą, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Dzierżoniowie, Rep. A nr  5397/2016, Piotr Abramowicz i Wojciech Abramowicz złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Apolonii Mirosławie Łoś.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.  
 Na zarządzenie Sędziego
Stażysta Karolina Wójcik   
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
DAMIANIE KUBICKIM
 I Ns 194/16                                               Brzeg, dnia 14 września 2016 r.
„Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 16.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 194/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Damianie Kubickim, synu Wiesława i Aliny (Rep. A nr 559/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia wszystkich spadkobierców Damiana Kubickiego, syna Wiesława i Aliny, zmarłego dnia 16.09.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 15.03.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  559/2016, Wojciech Kubicki złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Damianie Kubickim , synu Wiesława i Aliny, zmarłym dnia 16.09.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.  
                               Na zarządzenie Sędziego              
Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
HONORACIE CZOPEK
 I Ns 522/16                                           Brzeg, dnia 16 września 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 522/16, po rozpoznaniu w dniu 8.08.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Honoracie Czopek, córce Mieczysława  i Stefanii (rep. A nr 2271/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
Zawiadamia: Roberta Czopka i Annę Czopek, iż
 Krzysztof Taboł przed notariuszem Barbarą Winiarską, Kancelaria Notarialna w Brzegu złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Honoracie Czopek, córce Mieczysława  i Stefanii, zmarłej dnia 1.03.2016 r. w Maaseik w Belgii, ostatnio stale zamieszkałej w Michałowie.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                            Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                       Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO STANISŁAWIE PAŁASZU
 I Ns 241/16                                                         Brzeg, dnia 20 kwietnia 2016r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 241/16, po rozpoznaniu w dniu 21.04.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza 
Iwony Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Stanisławie Pałaszu, synu Franciszka i Eleonory (rep. A nr 241/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
 Jana Pałasza i Aleksandrę Wierzbicką, iż w imieniu małoletnich Kacpra Pałasz i Mai  Pałasz przed Iwoną Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Stanisławie Pałaszu, synu Franciszka i Eleonory, zmarłym dnia 07.04.2015 r. w Grodkowie, ostatnio stale zamieszkałym  w Janowie
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                 Na zarządzenie Sędziego
                                                                                  Stażysta Kamila Kusa                                                        
 Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE  O  ODRZUCENIU 
SPADKU PO BARBARZE  WOJTKOWSKIEJ
Sygn. akt I Ns 226/16                                                    Brzeg dnia 15 września 2016 roku
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 226/16, po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Barbarze Wojtkowskiej  (rep. A nr 718/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 Zawiadamia
 Remigiusza Matrosa (syna Ryszarda Matrosa)  i Magdalenę z domu Matros (córkę Ryszarda Matrosa), iż Jarosław Malinowski, Justyna Dzierżanowska, Joanna Owczarek, Patryk Owczarek przed notariuszem Barbarą Winiarsąj, Kancelaria Notarialna w Brzegu – złożyli  oświadczenie  o odrzuceniu spadku po  Barbarze Wojtkowskiej  zmarłej  dnia 21.10.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej  w Brzegu.
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.                                
                                                                                                     Na zarządzenie Referendarza Sądowego
                                                                                                      st, sekr. sądowy Ewa Onyszkiewicz
 Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ARTURZE ZBIGNIEWIE ŻUK
 I Ns 671/16                                                              Brzeg, dnia 14 września 2016 r.
„Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 12.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 671/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty (Rep. A nr 2581/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Artura Zbigniewa Żuk, że w dniu 07.09.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2581/2016, Arkadiusz Andrzej Latos złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty, zmarłym dnia 11.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.”
                                                                                 Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
MIROSŁAWIE SŁAWOMIRZE RYZWANOWICZU
 I Ns 654/16                                                             Brzeg, dnia 14 września 2016 r.
„Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 09.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 654/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Mirosławie Sławomirze Ryzwanowicz , synu Adama i Julii (Rep. A nr 2556/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Mirosława Sławomira Ryzwanowicz , syna Adama i Julii, zmarłego nie później niż 13.05.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 06.09.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2556/2016, Maria Borucka, działająca w imieniu i na rzecz mał. Mateusza Ryzwanowicza, złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku Mirosławie Sławomirze Ryzwanowicz , synu Adama i Julii, zmarłym nie później niż 13.05.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu,. 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.
                                                                                Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
TADEUSZU KIEL
 I Ns 651/16                                                            Brzeg, dnia 12 września 2016 r.
„Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 07.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 651/16 na skutek zawiadomienia notariusza Jacka Skupień prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu,  o złożeniu w dniu 31.08.2016 r. oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Kiel, synu Franciszka i Stefanii (Rep. A nr 1219/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Tadeusza Kiel, syna Franciszka i Stefanii, zmarłego dnia 19.03.2016 r. w Brzegu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Brzeg, że w dniu 31.08.2016 r. przed notariuszem Jackiem Skupień, prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, Rep. A nr  1219/2016, Jan Tadeusz Kiel i Paulina Anna Kiel złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Kiel, synu Franciszka i Stefanii, zmarłym dnia 19.03.2016 r. w Brzegu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Brzeg.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.
                                                                                 Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ARTURZE ZBIGNIEWIE ŻUK
 I Ns 648/16                                                             Brzeg, dnia 12 września 2016 r.
 „Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 07.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 648/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu w dniu 01.09.2016 r. oświadczenia o odrzuceniu spadku po Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty (Rep. A nr 2522/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Artura Zbigniewa Żuk, syna Zbigniewa i Małgorzaty, zmarłego dnia 11.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 01.09.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2522/2016, Kamil Dębski złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty, zmarłym dnia 11.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.
                                                                                 Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ARTURZE ZBIGNIEWIE ŻUK
 I Ns 647/16                                                                Brzeg, dnia 12 września 2016 r.
 „Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 07.09.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 647/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu w dniu 01.09.2016 r. oświadczenia o odrzuceniu spadku po Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty (Rep. A nr 2519/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Artura Zbigniewa Żuk, syna Zbigniewa i Małgorzaty, zmarłego dnia 11.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 01.09.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2519/2016, Edyta Irena Dębska złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku Arturze Zbigniewie Żuk, synu Zbigniewa i Małgorzaty, zmarłym dnia 11.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.
                                                                                Na zarządzenie Sędziego                                                                                                     Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
JANUSZU MEDYKU
 I Ns 531/16                                                                    Brzeg, dnia 05 września 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 531/16, po rozpoznaniu w dniu 27.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Izabeli Pryjdy, Kancelaria Notarialna w Brzegu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Januszu Medyku, synu Jana i Ireny (rep. A nr 1113/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 Zawiadamia Artura Medyka , że
 Bogumiła Medyk przed notariuszem Izabelą Pryjdą, Kancelaria Notarialna w Brzegu złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Januszu Medyku zmarłym dnia 19.05.2016 r. w Wołczynie, ostatnio stale zamieszkałym w  Pępicach
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                        Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA SPADKU PO ZOFII ZWIERZCHOWSKIEJ
Sygn. akt I Ns 593/16                                                                 Brzeg, dnia 5 września 2016 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w dniu  23 sierpnia 2016 roku, w sprawie o sygn. I Ns 593/16
postanawia:
ogłosić sporządzenie wykazu inwentarza spadku po Zofii Zwierzchowskiej, ostatnio zamieszkałej w Lewinie Brzeskim, zmarłej dnia 16.04.2009 r..
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 
Na zarządzenia Sędziego
Referent stażysta Paulina Wołoszyn
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
FRANCISZKU SIERADZKIM
 I Ns 613/16                                                                     Brzeg, dnia 31 sierpnia 2016 r.
 Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w dniu 25.08.2016 r. w sprawie o sygn. I Ns 613/16 na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Franciszku Sieradzkim, synu Stefana i Józefy (Rep. A nr 2315/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Franciszka Sieradzkiego, syna Stefana i Józefy, zmarłego dnia 02.08.2015 r. w Oławie, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 17.08.2016 r. przed notariuszem Ewą Rudnicką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2315/2016, Jarosław Sieradzki złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku Franciszku Sieradzkim, synu Stefana i Józefy, zmarłym dnia 02.08.2015 r. w Oławie, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                            Na zarządzenie Sędziego                                                                                                                                  Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
RYSZARDZIE PAWŁUSZKO
 I Ns 619/16                                                                      Brzeg, dnia 31 sierpnia 2016 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydziału Cywilnego Daria Kowalczyk na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 619/16 w dniu 25.08.2016 r. na skutek zawiadomienia zastępcy notarialnego Piotra Głogiewicza, zastępcy notariusza Barbary Winiarskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu,  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Pawłuszko, synu Jana i Agaty  (Rep. A nr 2664/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia wszystkich spadkobierców Ryszarda Pawłuszko, syna Jana i Agaty, zmarłego dnia 27.05.2016 r. w Oleśnicy, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu, że w dniu 22.08.2016 r. przed zastępcą notarialnym Piotrem Głogiewiczem, zastępcą notariusza Barbary Winiarskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Brzegu, Rep. A nr  2664/2016, Adrian Graczyk złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Pawłuszko, synu Jana i Agaty, zmarłym dnia 27.05.2016 r. w Oleśnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                            Na zarządzenie Sędziego                                                                                                                                Referent stażysta Paulina Wołoszyn  
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU SPISU
INWENTARZA SPADKU PO TOMASZU CHINALSKIM
Sygn. akt I Ns 566/16                                                         Brzeg, dnia 28 sierpnia 2016 r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 566/16, po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jerzego Chinalskiego o spis inwentarza
postanawia:
sporządzić spis inwentarza spadku po Tomaszu Chinalskim, numer PESEL 73050511831, ostatnio zamieszkałego w Lewinie Brzeskim, przy ul. Dąbrowskiego 15, zmarłego dnia 29.10.2016 r..
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 
Na zarządzenia Sędziego
Referent stażysta Paulina Wołoszyn
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
SZCZEPANIE BORKOWSKIM
 I Ns 732/15                                                                      Brzeg, dnia 23 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 732/16, po rozpoznaniu w dniu 22.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Iwony Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Szczepanie Borkowskim (rep. A nr 4910/2015) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia: Krystynę Borkowską  że:
w imieniu małoletnich Aleksandry Kotwis i Alicji Kotwis  przed notariuszem Iwoną Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  złożono  oświadczenie o odrzuceniu spadku po Szczepanie Borkowskim, zmarłym dnia 5.03.2014 r. w Karłowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Karłowicach  
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.  
                                                        Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU
PO SEWERYNIE SZYMAŃSKIM
 
Sygn. akt I Ns 518/16                                                     Brzeg, dnia 11.sierpnia 2016 r.
                                                         
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 518/16, po rozpoznaniu w dniu 8.08.2016r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu o sporządzeniu wykazu inwentarza spadku po Sewerynie Szymańskim (rep. A nr 1965/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 
ogłasza, że:
 
wykaz inwentarza spadkodawcy Seweryna Henryka Szymańskiego, syna Ludwika i Anieli, numer PESEL 59122604793, ostatnio zamieszkałego w Brzegu, przy ul. Konopnickiej nr 27A m. 5, zmarłego dnia 10.02.2016 r.  w Brzegu został złożony w Sądzie Rejonowym w Brzegu.
 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
                                                                        Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                               Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
CZESŁAWIE ŁABUDZIŃSKIM
 I Ns 248/16                                                                Brzeg, dnia 09 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 248/16, po rozpoznaniu w dniu 14.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Czesławie Łabudzińskim (rep. A nr 1075/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia: Sylwię Lütz-Maciąg  że:
 Krzysztof Skibiński i Robert Skibiński przed notariuszem Barbarą Winiarską Kancelaria Notarialna w Brzegu, złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Czesławie Łabudzińskim, zmarłym dnia 26.11.2012 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                               Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                           Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ZYGMUNCIE RESZCZYŃSKIM
 I Ns 473/16                                                               Brzeg, dnia 03 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 473/16, po rozpoznaniu w dniu 8.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Anny Gilewskiej - Kozubek, Kancelaria Notarialna w Skoczowie  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Reszczyńskim, synu Leonarda i Krystyny  (rep. A nr 1506/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia Leonarda Reszczyńskiego, że
 Krystian Nowak przed notariuszem Anną Gilewską - Kozubek, Kancelaria Notarialna w Skoczowie, złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Zygmuncie Reszczyńskim, synu Leonarda i Krystyny, zmarłym dnia 5.12.2014 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Lewinie Brzeskim
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
MARII WIECZOREK
 I Ns 472/16                                                                Brzeg, dnia 03 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 472/16, po rozpoznaniu w dniu 8.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Pawła Stączka, Kancelaria Notarialna w Strzelinie  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Marii Wieczorek, córce Michała  i Wiktorii (rep. A nr 1462/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia: Marka Wieczorka, Jana Wieczorka, Małgorzatę Neiner, Barbarę Gielata że:
 Katarzyna Belica przed notariuszem Pawłem Stączkiem, Kancelaria Notarialna w Strzelinie, złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Marii Wieczorek, córce Michała  i Wiktorii, zmarłej dnia 14.06.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej w Mąkoszycach
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
CZESŁAWIE ŁABUDZIŃSKIM
 I Ns 297/16                                                               Brzeg, dnia 03 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 297/16, po rozpoznaniu w dniu 8.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Czesławie Łabudzińskim (rep. A nr 1326/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia: Krzysztofa Skibińskiego, Roberta Skibińskiego oraz Sylwię Lutz-Maciąg  że:
 Dawid Łabudziński i Natalia Łabudzińska przed notariuszem Barbarą Winiarską Kancelaria Notarialna w Brzegu, złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Czesławie Łabudzińskim, zmarłym dnia 26.11.2012 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałego w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
MIECZYSŁAWIE GRECZYŁO
 I Ns 355/16                                                               Brzeg, dnia 04 sierpnia 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 355/16, po rozpoznaniu w dniu 11.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Annę Zagórską, Kancelaria Notarialna w Niemodlinie  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Mieczysławie Greczyło (rep. A nr 2109/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia: Roberta Podgórskiego i Aleksandrę Podgórską  że:
 Eugenia Wszoła przed notariuszem Anną Zagórską Kancelaria Notarialna w Niemodlinie, złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Mieczysławie Greczyło synu Władysława i Janiny, zmarłym dnia 26.03.2016 r. w Kantorowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Kantorowicach
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
CZESŁAWIE BULERZE
 I Ns 427/16                                                                      Brzeg, dnia 27 lipca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 427/16, po rozpoznaniu w dniu 6.07.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Michała Kleinschmidt, Kancelaria Notarialna w Tczewie  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Czesławie Bulerze, synu Józefa i Józefy (rep. A nr 1556/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
Zawiadamia: Zofię Palberg, Kazimierę Mejna, Barbarę Kąkol. Wiesławę Grzesińską, Wiesława Bulera, Janinę Buler, że
Anna Tomczyk, Grzegorz Buler, Marcin Buler i Aleksandra Tomczyk przed notariuszem Michałem Kleinschmidt, Kancelaria Notarialna w Tczewie złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Czesławie Bulerze, synu Józefa i Józefy, zmarłym dnia 25.04.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                         Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
WIESŁAWIE  CZERNIKOWSKIM
 I Ns 74/16                                                           Brzeg, dnia 19 lipca 2016 r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 743/16, po rozpoznaniu w dniu 29.02.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza  Izabeli Słowik, Kancelaria Notarialna w Olkuszu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Wiesławie Czernikowskim, synu Jana i Kazimiery (rep. A nr 6212/2015) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia
 Alana Czernikowskiego, iż Irena Czernikowska i Iwona Olesińska przed notariuszem Izabelą Słowik, Kancelaria Notarialna w Olkuszu złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku po Wiesławie Czernikowskim, synu Jana i Kazimiery, zmarłym dnia 29.08.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                  Na zarządzenie Sędziego                                                                  Inspektor Hanna Malewicka 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
EDWARDZIE  CZECHOWICZU
 I Ns 103/16                                                                                  Brzeg, dnia 14 lipca 2016 r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 103/16, po rozpoznaniu w dniu 29.02.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza  Beniamina Skaby, Kancelaria Notarialna w Tychach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Edwardzie Czechowiczu, synu Wiktora i Jadwigi  (rep. A nr 1605/2015) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
 Małgorzatę Jasinowską, Arkadiusza Sontowskiego, iż  Szymon Barczyński przed Beniaminem Skabą, Kancelaria Notarialna w Tychach złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Edwardzie Czechowiczu, synu Wiktora i Jadwigi, zmarłym dnia 5.02.2015 r. w Opolue, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                      Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Inspektor Hanna Malewicka 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
HENRYKU  KANAR
 I Ns 440/16                                                                      Brzeg, dnia 28 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 440/16, po rozpoznaniu w dniu 27.06.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Wiesławy Góreckiej, Kancelaria Notarialna w Drezdenku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Henryku Kanarze, synu Stanisława i Zofii (rep. A nr 3464/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia, że
 Wiesław Kanar przed notariuszem Wiesławą Górecką, Kancelaria Notarialna w Drezdenku złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Henryku Kanarze, synu Stanisława i Zofii, zmarłym dnia 29.12.2007 r. w Krapkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                       Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Inspektor Hanna Malewicka
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
BERNARDZIE  FICERMAN
 I Ns 444/16                                                                      Brzeg, dnia 28 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 444/16, po rozpoznaniu w dniu 27.06.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ireny Bartoszewicz, Kancelaria Notarialna w Opolu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Bernardzie Ficerman, synu Pawła i Anastazji (rep. A nr 622/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia, że
 Grażyna Ficerman przed notariuszem Ireną Bartoszewicz, Kancelaria Notarialna w Opolu  złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Bernardzie Ficerman, synu Pawła i Anastazji, zmarłym dnia 15.12.2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                     Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Inspektor Hanna Malewicka
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
ŁUKASZU WRÓBEL
 
I Ns 379/16                                                                            Brzeg, dnia 16 czerwca 2016 r.
   Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 379/16, po rozpoznaniu w dniu 30.05.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia  zastępcy notarialnego Piotra  Głogiewicza, zastępcy notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Łukaszu Wróbel, synu Andrzeja i Zofii (Rep. A nr 1727/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
 Andrzeja Wróbel, że przed zastępcą notarialnym Piotrem Głogiewiczem, zastępcą notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu Zofia Wróbel złożyła  oświadczenie o odrzuceniu spadku po po Łukaszu Wróbel, synu Andrzeja i Zofii, zmarłym dnia 5.04.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                   Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                                                      Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
BERNARDZIE FICERMAN
 
I Ns 400/16                                                                      Brzeg, dnia 17 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 400/16, po rozpoznaniu w dniu 16.06.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia zastępcy notarialnego Piotra Głogiewicza, zastępcy notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Bernardzie Ficerman, synu Pawła i Anastazji (Rep. A nr 1763/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia
 Grażynę Ficerman, że przed zastępcą notarialnym Piotrem Głogiewiczem, zastępcą  notariusza Barbary Winiarskiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu Maria Ficerman złożyła  oświadczenie o odrzuceniu spadku po Bernardzie Ficerman,  zmarłym dnia 15.12.2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                Na zarządzenie Sędziego                                                                                                    Inspektor Hanna Malewicka 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
PIOTRZE DUDA
 I Ns 354/16                                                                            Brzeg, dnia 16 czerwca 2016 r.
   Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 354/16, po rozpoznaniu w dniu 28.05.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia  notariusza Ewy Rudnickiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Piotrze Duda, synu Krystyny i Ryszarda (Rep. A nr 1353/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
Andrzeja Duda, że przed notariuszem Ewą Rudnicką, Kancelaria Notarialna w Brzegu w imieniu małoletniej Gabrieli Duda złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Piotrze Duda, synu Krystyny i Ryszarda, zmarłym dnia 8.11.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                  Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                          Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
JADWIDZE LIB
 I Ns 309/16                                                                      Brzeg, dnia 16 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 309/16
zawiadamia
Marię Zielińską (zam. w Lubszy), że przed notariuszem Barbarą Winiarską, Kancelaria Notarialna w Brzegu w imieniu małoletniego Kacpra  Forysia  złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Jadwidze Lib,  zmarłej dnia 25.09.2013 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                              Na zarządzenie Sędziego     
                                                                                               Inspektor Hanna Malewicka
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
JANIE BASZAK
 I Ns 264/16                                                                      Brzeg, dnia 16 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 264/16
zawiadamia
Piotra Baszaka (zam. w Śmiechowicach), iż w imieniu małol. Amelii Popiel złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Janie Baszaku, synu Antoniego i Zofii, zmarłym dnia 11.07.2014 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                        Na zarządzenie Sędziego                                                           
Inspektor Hanna Malewicka
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
HENRYKU MAJEWSKIM
 
I Ns 369/16                                                                      Brzeg, dnia 14 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 369/16, po rozpoznaniu w dniu 28.05.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Iwony Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Henryku Majewskim, synu Feliksa i Władysławy  (Rep. A nr 2685/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
Iwonę Dwojak, że przed notariuszem Iwon Frajd, Kancelaria Notarialna w Brzegu Monika Majewska złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Henryku Majewskim, synu Feliksa i Władysławy, zmarłym dnia 20.12.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu.
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                             Na zarządzenie Sędziego                                                                                                                                     Inspektor Hanna Malewicka
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
JERZYM GUSTAWIE MIROWSKIM
 
I Ns 805/15                                                                            Brzeg, dnia 14 czerwca 2016 r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 805/15, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ewy Rudnickiej, Kancelaria Notarialna w Brzegu o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Jerzym Mirowskim  (rep. A nr 2542/2015) na podstawie art. 643 k.p.c.
zawiadamia
 
Adrianę Kędzierską (córkę Wojciecha i Jolanty), iż Jolanta Kaczyńska  przed notariuszem Ewą Rudnicką, Kancelaria Notarialna w Brzegu – złożyła oświadczenie  o odrzuceniu spadku po  Jerzym Mirowskim  zmarłym  dnia 19.06.2015 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałej  w Brzegu.
 
Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
                                                                                 Na zarządzenie Sędziego 
                                                                                 Inspektor Hanna Malewicka
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
STANISŁAWIE JANIKU
 
I Ns 362/16                                                                            Brzeg, dnia 14 czerwca 2016 r.
 Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 362/16, po rozpoznaniu w dniu 24.05.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza 
Justyny Gawlicy, Kancelaria Notarialna w  Krapkowicach  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Stanisławie Janiku, s. Benedykta i Walentyny (rep. A nr 1970/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia
 Kazimierza Janika, Monikę Janik i Wiolettę Janik, iż Krzysztof Janik przed Justyną Gawlica, Kancelaria Notarialna w  Krapkowicach  złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Stanisławie Janiku s. Benedykta i Walentyny, zmarłym dnia 10.01.2016 r. w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym  w Strzelnikach 
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 
                                                                                  Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                           Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO
RYSZARDZIE DOLNYM
 
I Ns 356/16                                                                            Brzeg, dnia 15 czerwca 2016 r.
              Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Brzegu I Wydział Cywilny na mocy zarządzenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 356/16, po rozpoznaniu w dniu 28.05.2016 r. na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Pawła Kuriaty, Kancelaria Notarialna w Jelczu - Laskowicach  o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Dolnym, synu Franciszka i Stanisławy (Rep. A nr 2248/2016) na podstawie art. 643 k.p.c.
 zawiadamia
 Jana Dolnego i Aleksandrę Dolną, że przed notariuszem Pawłem Kuriatą, Kancelaria Notarialna w Jelczu – Laskowicach w imieniu małoletniego  Macieja Miśty złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku po Ryszardzie Dolnym, synu Franciszka i Stanisławy, zmarłym dnia 1.07.2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Stobrawie.
 Na mocy art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone  w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 
                                                                                  Na zarządzenie Referendarza Sądowego                                                                           Starszy inspektor sądowy Zbigniew Ścibor
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.