Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje o podmiocie Status prawny

Status prawny

Dodano: 2012-05-30 12:08:33             Zmodyfikowano: 2012-05-30 12:09:15
Rejestr zmian
Status prawny jednostki

Skarb Państwa – jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Brzegu.
Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. 01.98.1070 z późn. zm.)
Sąd Rejonowy w Brzegu działa w oparciu o :
  • ustawę z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.01.98.1070 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (DZ.U.02.180.1508 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DZ.U.07.38.249 z późn. zm.).
Tryb działania jednostki
Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:
Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi dochodów z tytułu grzywien i innych ściąganych należności, gdyż wszystkie one są przekazywane do Skarbu Państwa.
Przedmiot działalności
Sąd Rejonowy w Brzegu sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy roztrzygnięciu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.