Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza.

Dodano: 2011-06-09 11:20:45             Zmodyfikowano: 2017-12-28 12:16:46
Rejestr zmian
I.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Brzegu, za pośrednictwem.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Brzegu:
 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.
II.
W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.
III.
W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Brzegu niezbędne jest:
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
IV.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Brzegu:
 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 • akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF, TXT, ODT
  XLS, ODS, CSV
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
 • całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
V.
Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".
VI.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.