Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje o podmiocie Prowadzone rejestry, ewidencje.

Prowadzone rejestry, ewidencje.

Dodano: 2012-05-30 12:19:49             Zmodyfikowano: 2012-05-30 12:20:00
Rejestr zmian
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
W celu przejrzystej ewidencji pism i dokumentacji sądowej prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
  • repertoria,
  • wykazy,
  • kartoteki (zbiory kart)
  • zbory wokand,
  • księgi pomocnicze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.
Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o:
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).
Przepisy archiwalne w oparciu o:
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.06.1999r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. Nr 57, poz. 602),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. Nr 46, poz.443).
Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz uprawionym osobom – na żądanie.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.